Bedřich Zvěřina ( 4.3. 1821 - ? )

 

Bedřich Zvěřina e narodil 4. března 1821 v Křinci. Byl také řeznickým mistrem jako jeho otec. Dům převzal v roce 1854. Oženil se 7.1. 1851 ve Mcelích Kateřinou rozenou Pokornou (6.9. 1821 – 28.5. 1889 ), dcerou obecního slouhy z Dětenic č. 18.  Měli 5 dětí narozených ve Mcelích č. 4.

  1. Hedvika Karolina – nar. 16.10. 1851, vdala se za Josefa Albrechta - hraběcího kočího na zámku Mcely a Jimramov, zemřela 22.5. 1937 ve Mcelích č. 3, děti zřejmě neměli.
  2. Marie – narozena 15.5. 1853, zemřela 9.10. 1923 jako svobodná ve Mcelích č.3
  3. Anna – narozena 9.2. 1855, zemřela 1.8. 1909 jako svobodná na tuberkulosu ve Mcelích č. 3
  4. Antonín – narozen 15.6. 1858, oženil se 3.5. 1892 s Rosalií rozenou Kochovou, byl řezníkem ve Mcelích, děti zřejmě neměli. Zemřel 1.4. 1920 na rakovinu ve Mcelích č.4.
  5. Václav  – narozen 29.4. 1864, manželka Anna rozená Krejčíková, zemřel 31.12. 1927 v Seleticích na mrtvici. Jediný ze sourozenců měl potomky.

 

 Dům č.p. 4 ve Mcelích v roce 1928 ( bílý dům uprostřed, nyní již neexistuje )

Dne 7. dubna 1802 Barbora Macalová, dcera Kristiana Vavrušky, provdaná za Františka Macala, ujala barák spolu s kouskem zahrádky od svého vlastního otce za 60 zl. Kdyby se její bratr  šťastně vrátil z vojny, měla mu ponechat v baráku byt až do jeho smrti. Od manželů František a Barbora Strnadových kupuje barák dne 11. října 1828 za 260 zl. Václav Zvěřina s manželkou Marií.

Přídavek: lavice ve světnici, lavice v síni, dvě rohatiny, 3 tuplovaná okna, měděnec v kamnech.

V baráku měl zajištěný byt až do smrti Jan Strnad, dosaváde již 26 let na vojně jest a více se o něm neví.

Povinnosti držitele k vrchnosti: robotovati 13 dní pěší prací, bohabojný život vésti, úrok 1 zl. 10 kr. Od 25. února 1854 držel Bedřich Zvěřina s manželkou Kateřinou za 360 zl.

 

 Kostel sv. Václava ve Mcelích v roce 2003

 

Byl můj prapraděd řezník  Bedřich Zvěřina dodavatelem masa do jabkenické myslivny, kde žil od roku 1876 Bedřich Smetana?

Tuto otázku si kladu při čtení pamětí vnučky Bedřicha Smetany Běly Čapkové. Knížka se jmenuje Z jabkenické myslivny a píše se tam:

"Výhodou pro maminku byl znamenitý řezník. Byl to zámecký dodavatel a rozuměl svému řemeslu. Bydlil až ve Mcelích a chodila k němu pravidelně dvakrát týdně poslice s nůší a knížkou, do které maminka napsala svá přání. Řezník v ní připsal váhu zaslaného masa a jeho cenu. Účet se platil měsíčně a maminka očekávala výšku celkové částky vždy s určitým nepokojem."

Nevím, zda by se dalo někde zjistit, který řezník jim maso dodával.

 

Zámek ve Mcelích - stav v roce 2003, nyní je zámek přebudován na luxusní hotel a tudíž nepřístupný.

Tady byl kočím strýc mého dědečka Josef Albrecht. Narodil se v roce 1840 v Moháči v Uhrách. Po sňatku Marie Terezie Thurn-Taxisové s hrabětem Edmundem Belcredim se stal kočím u hraběte Belcrediho v Jimramově na Moravě, kde v roce 1919 zemřel.