Pátrání po Marii Zvěřinové

 

Ze staré fotografie jsem zjistila, že můj dědeček Josef Zvěřina měl ještě další sestru, o které se nikdy nezmínil. Na fotografii je uprostřed mezi sestrou Annou a Hedvikou. Je to pro mě velká záhada. V matrice narozených jsem našla, že se jmenovala Marie Zvěřinová, narodila se 1. srpna 1898 v Seleticích, byla tedy nejstarší ze sourozenců. Od roku  1907 žila u svého strýce a tety Josefa a Hedviky Albrechtových v Jimramově. Ti byli bezdětní a domnívám se, že Marii přijali za vlastní. Žili na zámku, který vlastnil šlechtický rod Belcrediů. Josef Albrecht tu působil jako kočí a klíčník, manželka Hedvika byla posluhovačkou. Marie tu zřejmě již navštěvovala obecnou školu, od roku 1910 do roku 1913 školu měšťanskou. V té době bylo vyjímkou, aby dívky navštěvovaly měšťanskou školu, natož školu střední.

 V roce 1913 odchází studovat na německou obchodní akademii do Liberce. Dle policejní přihlášky zde žila na 3 adresách - nejdříve u Marie Čapkové v nynější ulici Vavřincův vrch 5, dále u Alfréda Schattena v domě, který stával na rohu Myslivecké a Široké ulice a nakonec u Anny Elgerové v Chrastavské ulici 26, kde je hlášena do 6.7. 1014. Není jisté, zda obchodní akademii skutečně navštěvovala. Chybí totiž v seznamu absolventů, myslím, že ji nedostudovala. Tady mé pátrání končí. Dále nemám vůbec žádné informace, kam se odstěhovala, co se sní stalo.

Děkuji pracovníkům Státního okresního archivu v Liberci a ve Žďáru nad Sázavou, kteří mi velmi pomohli v mém pátrání.

Budu ráda za všechny náměty k dalšímu pátrání.