Rod Beránků z Vysočiny

 

Dominantou kraje mých předků je hrad Lipnice.

Jar. Panuška - Lipnice před požárem 1869 

 

V drsném a divokém kraji starých neprostupných lesů, byl počátkem 14, století založen jeden z mnoha českých hradů, ne sice královský, ale královským se svou mohutností podobající, pýcha mocných Ronovců - Lipnice. Byl vystavěn na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby jako strážný hlídal město Brod s jeho stříbrnými doly i kupecké stezky, proplétající se krajem řeky Sázavy na rozhraní Království českého a Markrabství moravského.

V tomto kraji, kterému dominuje  hrad Lipnice sídlil rolnický rod Beránků minimálně od 17. století. Rod Beránků žil v Krásné Hoře v č.p. 23 a ve Vitoníně č.p. 1 a 7. 

 

Krásná Hora - kostel svatého Jana Křtitele

O tomto kostele hezky píše malíř Jan Zrzavý. Narodil se v blízké Okrouhlici.

"Kostel v Okrouhlici nebyl, chodívali jsme až do Krásné Hory, v zimě v létě tři kilometry pěšky. Chodil jsem rád i nerad, mši jsem moc nerozuměl, všechno bylo tehdy latinsky. Ale kostelík byl překrásný a rád jsem poslouchal zpívání. Kdysi to býval husitský kostel, nedaleko na Lipnici byli dokonce svěceni první husitští kněží.. Z původní románské kaple je dnes sakristie s románským oknem. Přistavený gotický kostelík pak vyhořel a byl znovu vybudován jako barokní. Jistě tam byly fresky, ale stopy se po nich nenašly, asi ohořely. Před lety jsem sám měl chuť vyzdobit kostelíček svého dětství freskami. Fascinoval mě Kristus na kříži, visíval nad křtitelnicí, přemalovali ho, už není tak pěkný." (Jan Zrzavý vzpomíná)

Litoval také, když uviděl , že krásnohorský kostelík pokrývají plechem. "No budiž, plech vydrží, ale nemělo by to být. Říkají, že šindel není a že by to bylo moc drahé. Ale na památkách se šetřit nemá. Jen aby plechem nepokryli tu dřevěnou zvonici u kostela a márnici! Pocházejí obě z patnáctého století, typická česká architektura, ta žádný jiný materiál než dřevo nesnese." ( Lad. Langpaul - Chvilky s Janem Zrzavým)

 

Křížek u č.p. 1 ve Vitoníně 

 

Původ jména Beránek

Příjmení Beránek je odvozeno od základní podoby Beran. Znamená tedy malého berana. Některé důvody, jež mohly vést ke vzniku příjmení Beránek: z několika Beranů ve stejné lokalitě šlo o osobu menší, mladší, někdy i chudší, případně Beranova potomka, o syna evangelíka, českého bratra, o člověka se světlými vlnitými vlasy, připomínajícími beránkovo rouno, o někoho s nápadně jemnou heboučkou ochmýřenou kůží - dříve se totiž "kočičky" na některých stromech nazývaly také "beránky". 

Podle zaměstnání a typického nástroje: beránek=dusadlo dlaždičů, kdo bydlel nebo pocházel z domu U beránka, na základě nějaké(nejspíš tragikomické?) příhody s beránkem...Člověk naprosto jiného jména se nastěhoval do chalupy po předchozím Beránkovi a automaticky dříve nebo později se stal pro sousedy (a často i pro úřady ) rovněž Beránek (tzv. jméno po chalupě)...

Podle A. Sedláčka:"...příslušníci rodu, mající ve znamení beránka, zvali se Beránkové".

Z knihy Vladimíra Matese Jména tajemství zbavená - 1. díl

 

 Stavení ve Vitoníně č.p. 1 v minulosti

 

 

 

Rodokmen Beránků

 

Martin Beránek                                                manželka     Dorota

 

Mikoláš Beránek                 svatba 18.6. 1698                        Kateřina, roz. Bínová

*1677 Veselice                                                                                z Leštiny

+7.9. 1736 Babice                                                                  

 

Václav Beránek                      svatba  31.1. 1723                     Kateřina, roz. Lisková

*5.9. 1701 Okrouhlice                   Zdislavice                                 z Leštiny

+4.11. 1780 Krásná Hora 23

 

Josef Beránek                         svatba 8.1. 1763                       Anna , roz. Jiráková

*14.2. 1734  Zdislavice            Krásná Hora                              *7.5. 1744 Okrouhlice

+29.10. 1818 Krásná Hora 23                                                   +10.12. 1810 Krásná Hora 23

sedlák

 

 

Jan Baptista Lukáš Beránek      svatba 22.1. 1799            Barbora, roz. Pecnová

*16.10.1778 Krásná Hora 23        Vitonín                          *2.12. 1778 Krásná Hora 7

 +22.1. 1858 Mozolov 1

rychtář, rolník

Jan a Barbora Beránkovi měli 10 dětí, 9 z nich se narodilo v Krásné Hoře č. 23, poslední Marie se narodila ve Vitoníně č. 1.

1. Josef - nar. 8.11. 1799, zemř. 24.6. 1801

2. Jan - nar. 11.12. 1801

3. Anna - nar. 7.3. 1804

4. ? zemř. 29.5. 1810

5. Kateřina - nar. 10.3. 1809, zemřela

6. Václav - nar. 11.5. 1811

7. Kateřina - nar. 4. 11. 1813

8. Josef - nar. 18.4. 1816

9. Vojtěch - nar.19.4. 1817, oženil se s Františkou roz. Novákovou, žili v Krásné Hoře č. 7

10. Marie - nar. 13. 8. 1822 již ve Vitoníně č. 1

 

 

 

Josef Beránek                                                                    Marie roz. Prušová

*18.4. 1816 Krásná Hora 23                                                 *21. 5. 1820 Kojkovice 17

+3.4. 1901                                                                         +28.8. 1919

rolník

Josef a Marie Beránkovi měli 9 dětí narozených ve Vitoníně č. 1:

1. Josef - nar. 2.1. 1845

2. Jan Nepomuk - nar. 1.2. 1847, zemř. 11.3. 1918

3. Václav - nar. 22.9. 1849

4. Kateřina - nar.16.2. 1852, provdaná 23.1. 1874 za Josefa Baštu z Horních Bohušic č.2

5. Marie - nar. 10. 10. 1854

6. František - nar. 23.5. 1857, zemř. 12.12. 1859

7. Františka - nar. 9.5. 1860, provdaná 3. 2. 1880 za Jana Šimka z Lípy č. 12

8. František - nar. 30.3. 1863

9. Antonín - nar. 3.9. 1866

 

Jan Nepomuk Beránek                                                            Marie roz. Vlčková

*1.2. 1847 Vitonín 1                                                              * asi 1864 Zhoř 6

+11.3. 1918 Vitonín                                                               + 19. 11. 1898 na srdeční 

rolník                                                                                              vadu

 

Jan Beránek a Marie Beránková měli tyto děti, narozené ve Vitoníně:

1. Alois Beránek -  24.2. 1884 - 14.3. 1887

2. Vincenc Beránek -  18.7. 1886 - 26.11. 1887

3. Františka Barbora -  27.9. 1889 - 19.4. 1965, 22.11. 1919 se vdala  za Františka Drahozala ( 1886- 7.4. 1969) z Hurtovy Lhoty č. 33

 4. Stanislav Beránek ( můj dědeček )- 13.11. 1891 - 29.6. 1960

5. Václav Beránek - 15.9. 1895 - 28.10. 1895

6. Antonín Beránek - oženil se s Annou Švecovou, neměli děti, žili na Lipnici 

 

 

Stanislav Beránek               svatba 8.11. 1919                             Lidmila roz. Endrlová

*13.11. 1891 Vitonín 1         Vitonín                                            *2.5. 1895 Mozolov 7

+29.6.1960                                                                              +28.9. 1970

rolník

 

 

Stanislav Beránek a Lidmila Beránková měli tyto děti narozené ve Vitoníně č.p. 1:

1. Blažena Beránková (19.12. 1920-29.8. 1999), manžel Ludvík Kubát (1918-15.11.1970)

   žili v Kojkovičkách

2. Stanislav Beránek (8.2. 1922- 12.8. 1994), manželka Marie roz. Hartlová *15.2. 1945

   Žili ve Svitavách

3. Václav Beránek (19.7. 1923-5.3. 2005), manželka Marie roz. Svatková (1933-14.12. 1999)

    Žili ve Vitoníně

4. Oldřich Beránek (22.7. 1929-19.5. 2006), Manželka Eva roz. Zvěřinová (13.12. 1929-29.11.1978), moji rodiče,

   žili v Liberci

 

 

 

Moje babička Lidmila Beránková pocházela z mnoha dětí, z nich se většina dožila dospělosti, všech 8 sester se provdalo.

Její rodiče:

Kateřina Fikarová - narozena v roce 1865, zemřela v roce 1942

                          Matka - Marie rozená Křížová z Havlíčkova Brodu č.76

                          Otec - Martin Fikar z Jedouchova č. 11

Vincenc Endrle - narozen 31.1. 1858, zemřel 14.6. 1918

                        Matka - Marie rozená Jiráková z Krásné Hory č. 24

                         Otec Josef Endrle z Krásné Hory č. 23

Byli oddáni 24. 3. 1882, nevěstě bylo 17 let, ženichovi 24 let.

                     

V Mozolově č. 7 se jim narodily tyto děti:

 

1. Anna - nar. 3.3. 1884, brzy zemřela

2. Čeněk(Vincenc) - nar. 23.7. 1885, zemřel 5.8. 1954

3. Magdalena - nar. 16.7. 1887, provdaná Kubátová v Krásné Hoře, zemřela 7.2. 1960

4. Kateřina - nar. 23.9. 1889, provdaná Cihlářová v v Ostrově

5. Františka - nar. 11.11. 1891, provdaná Dvořáková v Praze

6. Anežka - nar. 4.5. 1893, brzy zemřela

7. Lidmila - nar. 2.5. 1895, provdaná Beránková ve Vitoníně, zemřela 28.9. 1970

8. Kristina - nar. 14.12. 1896, provdaná Vejsadová v Michalíčkovně

9. Josef - nar. 12.11. 1898, při návratu z 1. světové války cestoval na střeše vlaku a  tunel mu skalpoval vršek hlavy. Lékaři mu jej nahradili kovem, ale ten se v létě zahříval a trpěl  bolestmi hlavy, proto se otrávil.

10. Anna - nar. 24. 7. 1901, provdaná Šimková v Praze, zemřela 28. 10. 1973

11. Anežka - nar. 6. 11. 1903, provdaná Kruntorádová v Havlíčkově Brodě

12. František - nar. 19. 5. 1906, zemřel 22. 11. 1906

13. Marie - provdala se z donucení za svého bratrance Endrleho. Statku v Mozolově, kde žili, se říkalo "U Kociánů".

14. Dvojčata - brzy zemřela