Rod Krejčíků z Nymburska

 

Krejčíkové byli kováři - zatím mám zjištěny 4 generace kovářů. 

 

 Můj prapradědeček Václav Krejčík byl kovářským mistrem v Semicích u Přerova nad Labem. Můj  dědeček Josef Zvěřina k němu jezdil na prázdniny do Semic. Viděla jsem jeho fotografii, ale ta se bohužel ztratila. Je uložena pouze v mé paměti - je na ní vyfocen jako mohutný muž v kovářské zástěře s dlouhými vousy.

Kovárna v Semicích v minulosti

Ves se nikdy neobešla bez kovárny. Kovárna mívala vždy s ohledem na dýmný provoz a hluk samostatný vchod zvenčí. Venku se také odbývala část práce. Pod provizorním přístřeškem, který kryl vlastní vchod do dílny, se například kovali koně.Výheň bývala uvnitř na vyvýšeném zděném místě, vzduch byl vháněn měchem na dřevěné konstrukci. Kovadlina má charakteristický tvar, který se až do nové doby nezměnil. Kovárny stávaly zpravidla na návsi, někdy dokonce uprostřed, později se z bezpečnostních důvodů měly budovat na konci vsi a poblíž vody.

 

Pavel Krejčík se narodil kolem roku 1707. Je zatím nejstarším zjištěným předkem. Asi v roce 1750 koupil kovárnu v Milovicích č.p. 30. Pavel Krejčík zemřel 13.5. 1795 v 88 letech v Benátecké Vrutici č. 43. S manželkou Dorotou měl nejméně 4 děti:

1. František - manželka Anna Dinebirová

2. Jan - manželka Kateřina Mrázová z Benátecké Vrutice č. 28, svatba 7.1. 1773

3. Barbora - manžel Jan Roubíček, rolník z Benátecké Vrutice, svatba 3.5. 1772

4. Václav - manželka Kateřina Krupková, dcera krčmáře, svatba 9.2. 1773

 

František Krejčík se stal kovářským mistrem. Kovárnu v Milovicích postoupil v roce 1788 smému bratru Václavu, milovickému šenkýři. Za to mu Václav přenechal kovárnu ve Stratově.  Potomci Václava Krejčíka vlastnili kovárnu v Milovicích až do roku 1924.

František Krejčík se oženil s Annou Dinebirovou z Obory, také uvedena jako dcera Jana Dinebira ze Šibice (ves náležející ke Kostomlatům).

Měli nejméně 5 dětí:

1. Josef - zemřel 19.12. 1792 v 7 letech na anginu, Stratov 11

2. Barbora - zemřela 23.12. 1791 v 1 roce na psotník, Stratov 11

3. Barbora - nar. 1.11. 1792 Stratov 10

4. František - nar. 22.1. 1795, Stratov 11

5. Jan - nar. 24.9. 1797 ve Stratově č. 11, stal se kovářským mistrem, jeho manželkou byla Kateřina, roz. Sajfrtová z Kostomlat, měli děti Františka (*1836), Josefa (*1840), Ludmilu (*1843) narozené v Benátecké Vrutici č. 43.

 

František Krejčík(22.1. 1795 - 9.3. 1873) se stal také kovářským mistrem. 12.11. 1820 se oženil s Annou Kosinovou (*23.8. 1801 Čáslav, + 18.4. 1863), žili v Semicích.

V Semicích č. 44 se jim narodily děti:

1. Ludmila - nar. 22.11. 1840

2. Václav - nar. 26.8. 1843

 

Jejich syn Václav Krejčík (26.8. 1843 - 13.1. 1919) se oženil 19.11. 1867 s Alžbětou Koštýřovou ze Semic č. 68 (3.11. 1844 - 7.2. 1927), byl  kovářským mistrem v Semicích.

V Semicích č. 44 se jim narodily tyto děti:

1. Anna - nar. 24.9. 1868, +2.6. 1870

2. Josef - nar. 19.9. 1871

3. Anna - nar. 10.2. 1874, vdala se 21.9. 1897 za řezníka Václava Zvěřinu ze Mcel

4. Marie - nar. 4.1. 1877, vdala se 2.10. 1899 za Václava Mokráčka, soustružníka železa v Nymburce č. 504

 

 

Dům č.p. 68 v Semicích, kde se narodila Alžběta Koštýřová

 

 

Nalezla jsem hrob Václava a Alžběty Krejčíkových na hřbitově v Semicích.  Je na něm kalich, protože Alžběta, původně katolička, v roce 1920 přestoupila z církve katolické do  církve československé.

 

 

    Kostel sv. Máří Magdaleny v Semicích