Zvěřinové v Dobrovici

 

Rod Zvěřinů byl rozšířen nejen v Dobrovici, ale i v okolních vsích - v Úhercích, Dolánkách, Ledcích, Vinařicích, Kosořicích a Žerčicích.

Antonín Sládeček zmiňuje jednoho popraveného Zvěřinu:

"Poslední poprava, pokud nám známo, dála se v Dobrovici r. 1766, zemřel tu v rukou katových prvé arrestem zde zajištěný Jiřík Zvěřina jinak Krupička, od vysoce slavné cís. král. apellace k processu smrti odsouzený zločinec."

 

Možná všichni byli potomky Jana Zvěřiny nar. asi 1621, kováře v Dobrovici a jeho manželky Marie (* asi 1623, +28.12. 1689), kteří byli zmíněni v Soupisu poddaných dle víry(1651).

Tato dvojice zřejmě měla nejméně dva syny:

1. Jan - *asi 1655, rathauzský, oo 16.9. 1685 Kateřina Krautwurmová * asi 1659 - 16.11. 1739

2. Karel - * asi 1660, soused dobrovický, oo Dorota

 

Jan Zvěřina (nar. asi 1650), asi syn Karla Zvěřiny, byl kuchařem, rathauzským - hospodským v radnici v Dobrovici.. Oženil se 16. 10. 1685 s Kateřinou Krautwurmovou (nar. asi 1659, +16.11. 1739), dcerou Samuela Krautwurma (+4.5. 1698), kožešníka a radního v Dobrovici.

Měli nejméně 8 dětí narozených v Dobrovici:

1. Jan - *7.8. 1686

2. Kateřina - *21.11. 1688

3. Karel - *24.10. 1691, +9.2. 1759, oo20.11. 1712 Kateřina Tlustá * asi 1692

4. Václav Vojtěch - *20.4. 1694, +12.10. 1719, řezník, oo 25.9. 1718 Varuna Hložková z Úherce

5. Leopold - *7.6. 1697, +8.8. 1750, 1.oo Kateřina Valášková +před r. 1727

                                                  2.oo Anna *asi 1701,+1759, žili v Úhercích

6. Mates - *25.2. 1700, +11.6. 1720 v Úhercích

7. Josef Kašpar - *5.1. 1702 

8. Antonín - *10.12. 1703, +22.12. 1703

 


Karel Zvěřina (24.10. 1691 - 1759), měšťan v Dobrovici, se oženil 20.11. 1712 v Úhercích s Kateřinou (asi 1692-1734), dcerou Bedřicha Tlustého a Anny. V roce 1717 převzal dům v Dobrovici č.p. 122(staré 84). Zřejmě zemřel r. 1759, kdy dům převzal nejstarší syn František.

Měli 10 dětí narozených v Dobrovici:

1. František Václav - *18.8. 1713, řezník, oo Rozarie

2. Anna Dorota - * 28.8. 1715

3. Kateřina - *asi 1715,+ 6.6. 1716

4. Anna Terezie - *16.10. 1717, +18.12. 1719

5. Ludmila - *1.10. 1719, oo 12.2. 1743 Josef Špringer * 20.11. 1720,+ 27.6. 1765, kantor

6. Anna Kateřina - *3.6. 1722

7. Josef Matěj -*24.5. 1725, + 25.11. 1727

8. Václav Vojtěch - *27.4. 1727

9. Josef František - *9.1. 1729, +25.1. 1729

10. Jakub František - *9.1. 1729

 

František Zvěřina (*18.8. 1713,+ před r. 1774), nejstarší syn Karla Zvěřiny byl řezníkem. S manželkou Rozarií měl nejméně 3 děti narozené v Dobrovici.

1. Gabriela Lidmila - *13.9. 1735

2. František Ferdinand - * 13.9. 1737, řezník, oo Dorota (*asi 1724, +26.8. 1800), vdova po Václavu Jonášovi, Úherce

3. Josef Prokop - *2.7. 1739

 

František Zvěřina(nar. 13.9. 1737) byl také řezníkem jako jeho otec. Oženil se s o dost starší  Dorotou (nar. asi 1724,+26.8. 1800), vdovou po Václavu Jonášovi.  Žili v Úhercích, kde se jim narodily 2 děti:

1. Ludmila - *13.9. 1762, +3.3. 1765

2. Antonín - *8.9. 1764, 1. oo 1.4. 1788 Barbora Havlasová

                                   2. oo 20.6. 1809 Alžběta Míčová