Václav Zvěřina (17.4. 1790 - 5.5. 1864 )

 

Václav Zvěřina ( 17.4. 1790 – 5.5. 1864 )  – mistr řeznický, pocházel ze vsi Úherce u Dobrovic u Mladé Boleslavi. Oženil se 27.2. 1810 v Křinci ve věku 20 let se stejně starou Marií rozenou Hamzovou ( asi 1790 – 29.7. 1857 ) z Křince, dcerou řezníka. V Křinci žili v domě číslo 12 na náměstí, který v roce 1810 postoupil otec dceři. V roce 1828 se rodina přestěhovala do Mcel, kde koupili dům číslo č. 4 za 260 zlatých. Narodilo se jim 11 dětí:

1. Marie Barbora - narozena 10.2. 1811 v Křinci

2. Anna - narozena 22.9. 1812 v Křinci, zemř. 11.2. 1813 na psotník

3. Marie Apolena - narozena 11.2. 1814 v Křinci

4. Kateřina - narozena 16.11. 1815 v Křinci

5. Anna - nar. 6.11. 1817 v Křinci, za svobodna měla syna Františka Xaveria Zvěřinu, byl šenkýřem ve Mcelích č. 8. Byl ženatý s Marií rozenou Halšovou. Všechny 3 děti, které se jim narodily, záhy zemřely. František zemřel v 33 letech na tuberkulózu.

6. Marie - narozena 11.9. 1819 v Křinci

7. Bedřich – narozen 4.3. 1821 v Křinci

8. Antonín - narozen 10.8. 1823 v Křinci

9. Karolina – narozena 29.10. 1825 v Křinci

10. Jan Václav – narozen 25.5. 1829 ve Mcelích

11. Františka – narozena 6.12. 1830, zemřela 12.5. 1831 ve Mcelích

 

Dům č.p. 12 v Křinci - stav v roce 2004

  Bývalí hospodáři:

1638 náležel grunt Jiřímu Jeřábkovi. 1659 připsán jeho synu Šťastnému Jeřábkovi. 1664 dosazen byl vrchností do gruntu, při němž dílna kovářská byla, Eliáš Meisner za 150 kop. Od něho ujal chalupu se 2 kop. záhonů a kovárnou Jeremiáš Erben, zeť r. 1693. Po 3 letech prodal živnost Jiřímu Pokornému. Po smrti jeho 1707 ujal ji Jan Vonka  za 242 zl. 1719 přiženil se ku vdově po něm Václav Stačovský. 1735 dal kovárnu s chalupou synu Janu Vonkovi. 1769 připsána byla synu jeho Janu. Od něho koupil kovárnu Václav Hamza 1805. Po 5 letech postoupil ji dceři Marii, provdané za Václava Zvěřinu.

Z knihy Staré paměti osad soudního okresu nymburského ( 1901 ) - Fr. Mikolášek

 

 Zabijačka v minulosti