Eva Beránková(13.12. 1929 - 29.11. 1978 )

 

Moje maminka Eva Beránková, rozená Zvěřinová, se narodila 13. prosince roku 1929 v Dlouhopolsku. Po skončení obecné školy v Dlouhopolsku pokračovala na měšťanské škole v Městci Králové. Potom studovala na Veřejné odborné škole pro ženská povolání v Novém Bydžově v letech 1944 - 1946, dále ve Státním ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol v Praze v Dušní ulici č.7.

Fotografie z roku 1949

Po škole pracovala krátce jako ředitelka v mateřské škole v Hradci Králové - Svobodných Dvorech. Brzy onemocněla (podezření na tuberkulosu) a z toho důvodu nemohla pracovat u dětí.

 Potom pracovala v Krajském muzeu v Hradci Králové. Vdala se 27. dubna 1954 v Poděbradech za Oldřicha Beránka původem z Vitonína u Lipnice nad Sázavou. Po svatbě a přestěhování do Liberce studovala při zaměstnání v letech 1962 - 1965 na Ekonomické škole v Liberci tříletý obor hospodářská administrativa. Pracovala ve Stavoprojektu Liberec, na ředitelství podniku Restaurace Liberec jako účetní kontrolorka, v Knize Liberec jako účetní a naposledy až do své předčasné smrti v Krajském svazu spotřebních družstev Liberec také jako účetní.

Svatba Evy Zvěřinové s Oldřichem Beránkem 27. dubna 1954 v Poděbradech

 

16. listopadu 1961 se jim narodila jediná dcera Dana.

Eva Beránková zemřela 29. listopadu 1978 v Liberci v nedožitých 49 letech na cévní mozkovou příhodu.