Václav Zvěřina (29.4. 1864 - 31.12. 1927 )

 

Václav Zvěřina ( 29.4. 1864 – 31.12. 1927 ) se oženil 21.9. 1897 ve Mcelích s Annou roz. Krejčíkovou (10.2. 1874 – 4.6. 1964), dcerou kováře ze Mcel č.52.  V roce 1897 koupil hospodu č. 1 v Seleticích, kde působil jako řezník a hostinský. Měli 4 děti:

1. Marie  (nar. 1.8. 1898 v Seleticích )

2. Josef  ( 23.12. 1899 – 12.11. 1983 ), manželka Božena roz. Fidrmucová

3. Hedvika ( nar. 11.11. 1901 v Seleticích ), manžel Jaroslav Pohl, převzali hospodu v Seleticích.

4. Anna ( 11.10. 1903 – 29.2. 1988 ), manžel Jaroslav Hiršl, žili v Hostíně u Vojkovic

Václav Zvěřina s manželkou Annou, za nimi děti Anna, Josef, Marie a Hedvika ( kolem roku 1920 )

 

Hospoda v Seleticích v roce 2003

 

 

Hrob Anny a Václava Zvěřinových v Seleticích